Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dolilé vakantiekampen en activiteiten


COMMUNICATIE

Alle officiële communicatie gebeurt via ons secretariaat (dolile@outlook.com), het contactformulier op onze website of op de nummers: 0488/48 35 66 of 0497/27 08 46.Elk kamp heeft een hoofdverantwoordelijke. Informatie over het team en de verantwoordelijke per kamp ontvangt u via de infokrant, kort voor aanvang van het kamp. U kan steeds bij hem/haar terecht voor alle opmerkingen, vragen, verzuchtingen. Ook de algemeen verantwoordelijken van Dolilé zijn altijd aanwezig en bereikbaar. Zo kunnen we snel bijsturen om de kwaliteit continu te garanderen.


INSCHRIJVEN

Je kan enkel inschrijven voor een volledige kampweek tenzij dit voor aanvang van de activiteit per mail via dolile@outlook.com anders werd afgesproken.Inschrijvingen kunnen uitsluitend via de website gebeuren. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag. Bij een inschrijving op de wachtlijst dient de betaling pas te gebeuren nadat er een plaats is vrijgekomen.Na de reservering d.m.v. het online formulier krijgt u een mailtje met de betalingsinformatie. U heeft 10 werkdagen de tijd om de betaling uit te voeren. Zo niet zal uw plaats opnieuw worden vrijgegeven.


ANNULERING

Bij te weinig inschrijvingen kan een activiteit geannuleerd worden. Wij betalen u in dit geval het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug via een waardebon.Voor een annulering voor een Dolilé-kamp wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u een waardebon voor een volgende activiteit. Het bedrag is afhankelijk van de kostprijs van de gekozen kampformule. De eventuele kost van de warme maaltijd kan niet verrekend worden in de waardebon. Ook wordt de algemene administratieve kost van €15 afgehouden van het bedrag.Voor een annulering zonder geldig doktersattest, voor aanvang van een Dolilé-kamp zal er €30 kost + de eventuele kost van de warme maaltijd aangerekend worden. Voor het resterende bedrag ontvangt u een waardebon voor een volgend Dolilé-kamp t.w.v. het resterende bedrag.Terugbetalingen zijn niet mogelijk voor een annulatie van een activiteit die binnen de 21 dagen van start gaat.Bij uitzonderlijke omstandigheden en bij overmacht behoudt de organisatie het recht om de annulatievoorwaarden aan te passen.


AANSPRAKELIJKHEID

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Dolilé kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.We vragen de medische info minstens 7 kalenderdagen vóór aanvang van de activiteit in te vullen op de online infofiche. Bij ontbrekende gegevens of na 7 dagen vóór aanvang van de activiteit kunnen we een correcte opvolging van de medische info niet garanderen.

FISCALITEIT & MUTUALITEIT

Alle deelnemers van onze kampen ontvangen automatisch een fiscaal attest en een volledig ingevuld deelname attest dat ingediend kan worden bij de mutualiteit. Dit wordt bezorgd aan het einde van elke kampweek.


PRIVACY

De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Dolilé. Dolilé gebruikt de door u aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend voor de eigen activiteiten. De info zal gedeeld worden met de respectievelijke lesgevers van uw kind(eren) om hen maximaal te informeren. Verder gebruiken we deze info om contact op te nemen met ouders/voogd of andere verantwoordelijke voor het kind. Dolilé neemt foto’s en filmpjes van de activiteiten en de deelnemers. Deze kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en/of publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, kunt u dit aanvinken bij inschrijving.


AKKOORD

Door de betaling uit te voeren voor onze activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.