Vriendjes

vriendjes

Op de eerste ochtend van het kamp worden de kinderen per kamp in groepjes verdeeld. Deze verdeling wordt ter plaatse nog even bekeken, maar werd grotendeels al vooraf voorbereid. Bij deze verdeling houden we rekening met:

  • leeftijd (om op maat te kunnen werken)

  • gekozen kampformule (zodat we nauw aansluiten bij de interesses)

  • individuele vraagjes en verzoekjes (geef zeker aan indien uw kind samen wil met vriendjes/vriendinnetjes/broertjes/zusjes...)

> als we de verzoekjes op voorhand ontvangen via contactformulier, via de inschrijving of mondeling nog even op het eerste onthaalmoment, dan is het verdeelmoment voor uw kind zeker geen stressmomentje en kan het kamp in alle rust en met veel fun starten!